Mô tả công việc VIDEO EDITOR- Quay dựng video quảng cáo, video sản phẩm, video sáng tạo,...- Phối hợp với bộ phận

Read More
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ VIDEO EDITOR

Mô tả công việc CONTENT MARKETING- Thực hiện nội dung viết bài và quản trị các kênh social: Website, Fanpage, Instagram,...- Xây

Read More
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ – CONTENT MARKETING

Mô tả công việc INTERN DESIGNER - PART TIME- Thực thiện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và đối tác.-

Read More
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ – INTERN DESIGNER – PART TIME

MÔ TẢ CÔNG VIỆC :- Thực thiện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng và đối tác.- Phối hợp với bộ

Read More
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ – GRAPHIC DESIGNER